Privacybeleid

Beheer van persoonsgegevens

 

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.aventure-chlorophylle.com kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.aventure-chlorophylle.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Aventure Chlorophylle alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.aventure-chlorophylle.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij/zij deze invoert. De gebruiker van de website www.aventure-chlorophylle.com wordt vervolgens geïnformeerd of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.aventure-chlorophylle.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

Hyperlinks

 

De website www.aventure-chlorophylle.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van Aventure Chlorophylle. Aventure Chlorophylle heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en kan er bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor aanvaarden.

 

Gebruik van cookies

 

Het surfen op de website www.aventure-chlorophylle.com kan ertoe leiden dat er cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat tijdens het bezoek aan een website informatie over het surfen registreert in een speciale ruimte op uw computer, uw smartphone of een ander computermedium.
Afhankelijk van uw keuzes worden cookies door de bezochte website gebruikt om informatie naar uw browser te sturen en om de browser in staat te stellen informatie terug te sturen naar de bezochte website. Cookies stellen hun uitgever dus in staat om informatie over uw browservoorkeuren op te slaan voor de duur van de geldigheid of de registratie van de cookie.

De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd.

Aventure Chlorophylle gebruikt verschillende categorieën cookies, die elk een andere functie hebben:

  • Cookies nodig voor technische doeleinden
  • Cookies voor publieksmetingen

De verschillende categorieën cookies die op de website van Aventure Chlorophylle kunnen worden gebruikt, worden hieronder beschreven.

1. Cookies voor technische doeleinden
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website.

2. Audience measurement cookies
Deze cookies zijn bedoeld om het volume te bepalen en statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van onze site, de verschillende secties en het gebruik van de diensten die op elk daarvan worden aangeboden.

 

Recht op opzegging

 

Als u niet langer elektronische communicatie over de activiteiten van Aventure Chlorophylle wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven via het daarvoor bestemde pictogram aan het einde van elke nieuwsbrief of door ons een e-mail te sturen (contact@aventure-chlorophylle.com).

 

Informatie en uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 

Voor informatie of om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens die door Aventure Chlorophylle worden beheerd, u kunt contact met ons opnemen door uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres op te geven en uw identiteitskaart bij te voegen :

Chlorofyl avontuur

Johan Fontvileille
2 National Park Street
6420 ARUDY
Frankrijk

 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de klacht bij de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07).

nl_NLNederlands