Home " Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden (AVV)

Kantoor skileraren Ossau Valley
Espace Pachou - 2, Rue du Parc National
64260 ARUDY.

T. 05.59.71.11.07 / 06.28.07.90.22
contact@aventure-chlorophylle.com

Siret 800.812.497.00025

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen Aventure Chlorophylle en de personen die een activiteit boeken.
De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door Aventure Chlorophylle.

Inschrijving voor een activiteit houdt in dat alle volwassen deelnemers (of hun wettelijke vertegenwoordiger voor minderjarigen) deze algemene voorwaarden hebben gelezen en ermee instemmen.

Art 1 : De diensten

 

De sportactiviteiten die worden aangeboden door Aventure Chlorophylle, de plaatselijke vereniging van instructeurs in de Ossau-vallei, worden begeleid door onafhankelijke instructeurs en gidsen die lid zijn van de plaatselijke vereniging.
Deze professionals geven een mandaat aan Aventure Chlorophylle om namens hen te reserveren.
De instructeurs/gidsen zijn staatsgediplomeerd in hun respectieve disciplines en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen (U.R.S.A.F, D.D.C.S.P.P verklaring, beroepskaarten).

 

Artikel 2 : Tarieven

 

De tarieven zijn beschikbaar op de website www.aventure-chlorophylle.com.
De tarieven zijn uitgedrukt in euro's en zijn niet onderworpen aan BTW, art 293B en/of 261,4,4 b van de CGI.
De prijzen zijn inclusief toezicht, het lenen van materiaal en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de instructeur.
De prijzen omvatten niet het vervoer naar het trefpunt en naar de plaats van de activiteit, de eventuele huur van materiaal (bv. canyoning schoenen), persoonlijke uitgaven, en voor alle dag- of meerdaagse activiteiten: picknicks, maaltijden, accommodatie, enz.
Communautaire tarieven gelden voor groepen minderjarigen die onder toezicht staan in een gemeenschap: recreatiecentra, scholen, tehuizen, enz.
Creditcards worden niet geaccepteerd voor betalingen ter plaatse: cheques, vakantiebonnen, contant geld.

 

Art 3 : Reservering

 

De reservering moet worden gedaan door een meerderjarige en geëmancipeerde persoon.
Reserveren kan per telefoon, e-mail, post of persoonlijk.
De reservering is effectief na ontvangst van een voorschot, het bedrag van het voorschot hangt af van de afstand van de activiteit datum. Het kan gaan van 30 tot 100 %.

 

Art 4 : Wijziging / annulering

 

Vanwege de klant:

Annulering meer dan 15 dagen voor vertrek: niets verschuldigd, de aanbetaling wordt terugbetaald.
Annulering van 14 tot 3 dagen voor vertrek: 30 % van het totale bedrag van de dienst is verschuldigd.
Annulering minder dan 72 uur voor vertrek: het volledige bedrag van de dienst is verschuldigd.

Het overlopen van een of meer deelnemers is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als een annulering.

In geval van een onderbreking van de dienst De klant of deelnemer heeft geen recht op enige terugbetaling (= terugtrekking tijdens de uitstap, wegens vermoeidheid, gebrek aan bekwaamheid, het niet opvolgen van instructies, het in gevaar brengen van de klant of andere deelnemers, enz.)

Een uitje kan alleen geannuleerd worden wegens weersomstandigheden als deze een risico vormen voor de activiteit.
De beslissing om de activiteit te annuleren of uit te stellen wordt genomen door de instructeur(s) of gids(en); deze beslissing is soeverein.

Vanwege "Chlorofyl Adventure":

In geval van slechte weersomstandigheden of om een andere reden die de veiligheid van de activiteit in gevaar brengt, behoudt Alexandre Gumy, directeur van het instructeursbureau van Aventure Chlorophylle, of de bij de activiteit betrokken instructeur, zich het recht voor het programma van de activiteit in overleg met de deelnemers te wijzigen.
Ingeval de activiteit niet kan worden uitgevoerd, kan deze worden uitgesteld tot een latere datum of kan een terugbetaling worden verkregen, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vergoeding.
De instructeurs van Aventure Chlorophylle behouden zich het recht voor elke deelnemer uit te sluiten die dronken is of wiens gedrag de activiteit kan verstoren of de veiligheid van de groep in gevaar kan brengen. In dit geval heeft de klant of deelnemer geen recht op enige terugbetaling of vergoeding.

Annulering wegens onvoldoende deelnemers :

Het vertrek van onze uitstappen wordt gegarandeerd met een minimum aantal deelnemers (behalve voor privé-uitstappen).

- Voor wildwateractiviteiten (rafting) is dit minimumaantal
- Voor activiteiten in de bergen is het minimumaantal :

  • van 16 september tot 14 juni, met uitzondering van het Hemelvaart- en Pinksterweekend (4 voor deze weekenden)
  • 4 van 15 juni tot 15 september.
  • 5 voor WE canyon in Sierra de Guara.

Indien dit minimumaantal niet wordt bereikt, behoudt Aventure Chlorophylle zich het recht voor de dienst te annuleren. De klant kan echter een supplement betalen dat overeenkomt met het vereiste minimum aantal om het uitstapje te kunnen uitvoeren ondanks een onvoldoende aantal deelnemers.
In geval van annulering door Aventure Chlorophylle zullen alle eerder betaalde bedragen volledig aan de klant worden terugbetaald, zonder enig recht op schadevergoeding.

 

Artikel 5: Verzekering

 

Als organisator is Aventure Chlorophylle gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De betrokken instructeurs of gidsen zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid voor het geven van hun activiteiten.
Elke deelnemer moet ervoor zorgen dat hij/zij gedekt is door een wettelijke aansprakelijkheids- en persoonlijke ongevallenverzekering voor het beoefenen van de geplande sport.

 

Artikel 6: Aanbevelingen

 

De door Aventure Chlorophylle voorgestelde activiteiten zijn sportieve, ontspannende en recreatieve activiteiten in de open lucht, bekend als "riskant".
Het is uw verantwoordelijkheid om bij uw inschrijving de voorwaarden en het vereiste niveau te controleren. Hoewel de moeilijkheidsgraad van de routes en trajecten wordt aangepast en gepersonaliseerd, is het raadzaam om ervoor te zorgen dat u over voldoende fysieke conditie beschikt voordat u zich vastlegt. Overschat uzelf in ieder geval niet. Zorg ervoor dat u de juiste informatie krijgt voordat u boekt.

Voor alle wildwateractiviteiten en canyoning is het essentieel om te kunnen zwemmen en niet bang te zijn voor water.

Medische contra-indicaties:

Ondanks alle optimale veiligheidsmaatregelen die tijdens onze activiteiten worden toegepast, passen wij, met strikte inachtneming van de in het betrokken vakgebied geldende regels, procedures en praktijken, het voorzorgsbeginsel toe om te voorkomen dat anderen in gevaar worden gebracht.

In dit perspectief en rekening houdend met het willekeurige karakter van de activiteiten, wordt de mate van gevaar a priori en subjectief geëvalueerd, zonder een strikte waardeschaal en op basis van empirische ervaring op het terrein en kennis van de specifieke omgeving, het is verplicht bepaalde pathologieën of trauma's te melden die zich vóór de activiteit hebben voorgedaan. Zo kan bijvoorbeeld een verstuikte enkel of een geopereerd kniegewricht verzwakken of zelfs verergeren door een onbedoeld letsel.

Om het u gemakkelijker te maken voor uzelf te zorgen, en uw keuze te begeleiden naar de meest geschikte activiteit, het is uw verantwoordelijkheid om met name de instructeur en de organisator op de hoogte te stellen van eventuele problemen astma, diabetes, enkel-, schouder- en knieblessures, gewichtsproblemen, chronische oorontstekingen en peesontstekingen.

Bovendien worden de door Aventure Chlorophylle aangeboden activiteiten in het algemeen afgeraden voor mensen met ademhalings- of cardiovasculaire problemen, tetanie-aanvallen, epileptici en zwangere vrouwen.

 

Art 7 : Verlies, beschadiging, diefstal

 

Aventure Chlorophylle of de instructeur die de activiteit begeleidt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke bezittingen tijdens de activiteit.
Hetzelfde geldt voor diefstallen uit voertuigen die geparkeerd staan op parkeerplaatsen van activiteiten- en ontmoetingsplaatsen.

nl_NLNederlands